På ETG-skolorna finns ett annat sätt att hantera certifieringen av elektriker.
– Vad vi säger är att man måste uppnå vissa kunskaper, inte att att man gjort sina 1600 timmar, säger Pontus Boström, konceptchef för ETG-skolorna.

Pontus Boström menar att det idag inte alls är säkert att företagen som har en lärling säkrar kvalitén på utbildningen.
– En del företag har jättefin utbildning, men det finns andra också där lärlingen bara blir billig arbetskraft. Naturligtvis finns det en matris på var du gjort dina timmar, men man måste också göra de arbetsuppgifter som finns för tillfället, säger Boström.

Även Pontus Boström menar att det i dag utbildas lite för många elektriker. På ETG-skolorna, får varje elev göra tester under utbildningen och innan skolan är slut göra ett slutprov som inte bara skolans personal ska kontrollera utan även branschfolk.
– Vi frågar oss vad är det för yrkesmannakunskaper de ska kunna, och hur kan man säkerställa det. Man kan likna vårt slutprov med ett gesällprov, säger Boström.
Efter att ETG-skolan i Nyköping stabiliserades, så har man nu gått utöver landet och byggt upp ett samarbete med en rad andra skolor, där man ska ha samma tänk.
– All är inte exakt lika våran skola. Men vi går in på varje skola och bedömer deras utbildning.

Per Eklund