Seko har skrivit på en ny avtalsuppgörelse med Arbetsgivarverket. Avtalet, som gäller från 1 oktober och ett år framåt, är ettårigt och ger minst 520 kronor i månaden. Seko har även fått med skrivningar om att parterna gemensamt ska undersöka förekomsten av ensamarbete samt hot och våld inom avtalsområdet, vilket har varit ett bärande krav från Seko i förhandlingarna.

Det centrala avtalet ger 2,6 procent i löneökningsutrymme, dock lägst 520 kronor i månaden, om man lokalt inte kommer överens om annat. Avtalet gäller för perioden 1 oktober 2012 – 30 september 2013 och berör 15000 Sekomedlemmar.

– Vi har länge kämpat för att få bort det farliga ensamarbetet närmast de intagna på häkten och anstalter. Nu har vi, avtalsvägen, fått in skrivningar som innebär att det blir ännu mer tryck på arbetsgivaren att agera i den här frågan, och det är en framgång för det fackliga arbetet, säger Seko:s förbundsordförande Janne Rudén.