Elektrikerförbundet är avvaktande till Elsäkerhetsverkets förslag om ett nytt provsystem för att bli certifierad installationselektriker.
– Vi har fått presenterat det som en fråga om validering för personer som kommer utomlands. Att de får göra ett valideringsprov. Det har vi inget emot. Men det här ser ut som något annat, säger Arne Dufåker biträdande förhandlingschef i Elektrikerförbundet.

Han är förvånad över förslaget och säger samtidigt att man på Elektrikerförbundet inte kunnat ta del av hela Elsäkerhetsverkets utredning till hur det ska fungera.

Arne Dufåker är dock kritisk till hur arbetsgivarorganisationen Eio reagerat.
– Det verkar som Eio vill ha något annat än bara ett valideringssystem.  Man kan fundera på om Eio är intresserade att ha utbildad arbetskraft. Det verkar på Jan Siezings kommentarer att Eio inte vill ta ansvaret att utbilda arbetskraft.  Vi har våra certifikat. Då vet man att man har kunskapen. Det är företaget som har ansvaret att man är utbildad.

Elsäkerhetsverket presenterade under måndagen en förstudie om ett nytt prov för elinstallatörer, där det ska vara möjligt att avlägga ett prov för att få certifiering i stället för de dokument om utbildning och lärlingstid som i dag är grunden för centifikatet. Kostnaden för den enskilde beräknas till 5-10 000 kronor. Elsäkerhetsverket vill snabbt starta en försöksverksamhet.

Per Eklund

Läs mer här: