UPPDATERAD VERSION

Snart kan det bli möjligt för fler att skaffa sig behörighet som elinstallatör.
Åtminstone om Elsäkerhetsverkets förstudie antas.
Verket föreslår en försöksverksamhet där egen personal utför examination.

Det är på uppdrag av regeringen som Elsäkerhetsverket har tagit fram en förstudie om hur det skulle kunna bli möjligt att genomföra ett prov för att erhålla behörighet som elinstallatör.
”Möjligheten ska ses som ett komplement till de krav som finns idag på att ge in handlingar som styrker teoretisk och praktisk kompetens”, skriver verket i ett pressmeddelande.

Generaldirektören Elisabet Falemo säger:
– De personer som vill skaffa sig behörighet som elinstallatör och som av olika anledningar inte har möjlighet att lämna in handlingar som styrker genomförd utbildning eller praktik, ska få möjlighet att styrka samma kunskaper genom att göra ett prov. Vår förstudie visar att det är fullt möjligt att få till ett flexiblare system som samtidigt verkar för en hög elsäkerhet.

Enligt utredningen räknar Elsäkerhetsverket med att kostnaden för den enskilde blir 5-10000 kronor inklusive den avgift på 2000 kronor för behörighetsbeviset som man betalar redan i dag.
Tanken från verket är att proven ska skötas av någon utbildningssamordnare utanför Elsäkerhetsverket om det blir en fast möjlighet. Däremot menar de att försöksverksamheten bör skötas av Elsäkerhetsverkets personal.
Eric Salomonsson/Per Eklund