Victor Bernhardtz och Daniel Suhonen rekryteras för att redan i nästa månad börja förbereda för den nya tankesmedja som ska inleda verksamheten i början av år 2013.
Bakom smedjan står fackföreningarna inom 6F, Elektrikerna, Byggnads, Fastighets, Målarna och SEKO. Förbundsordföranden ser ett stort behov av att såpväl öka bredd som djup i det fcklig-politiska idéarbetet.

 

 

Den nya tankesmedjan kommer att vara fristående från fackförbunden inom 6F i den politiska debatten och i vilka utredningar och projekt som sjösätts.
– I förlängningen handlar det om att förändra attityder till politik och facket. Flera av våra interna valanalyser har pekat på behovet av en ökad intensitet i opinionsarbetet från fackligt håll. Därför känns det mycket bra att vi inom 6F kan gå fram med en egen tankesmedja, fortsätter de fem ordförandena.

Daniel Suhonen, som blir ansvarig för tankesmedjan, är i dag chefredaktör för den socialdemokratiska idé- och debattidskriften Tiden. Han är samhällsdebattör och författare till flertalet böcker. Daniel Suhonen har tidigare arbetat som chefredaktör för Tvärdrag och föreläsningsansvarig på ABF Stockholm och varit ordförande för Stockholms stadsteater.
– Vi kommer att  skapa en tankesmedja av ett slag som ännu inte finns i Sverige. Med väl underbyggda fakta, forskning och journalistik ska vi inte bara bemöta högerns och näringslivets attacker utan också sätta en ny agenda för svensk samhällsdebatt.  Vi ska höja tempot och temperaturen i fackföreningsrörelsens långsiktiga opinionsarbete, säger Daniel Suhonen.

Victor Bernhardtz är i dag frilansande skribent och utredare. I vinter är han aktuell som redaktör för antologin Skitliv, på bokförlaget Atlas. Victor Bernhardtz har tidigare arbetat för bland andra Dagens Arena, SVT och FN:s Befolkningsfond (UNFPA).
– Att få möjligheten att utveckla och arbeta med idéproduktion ur ett fackligt perspektiv är mycket hedersamt. Vårt första uppdrag blir att hitta formerna för hur denna tankesmedja ska arbeta, säger Victor Bernhardtz.