När Elektrikerförbundets ledning nu räknat samman alla avtalsmotioner, så konstaterar man att det kommit in sammanlagt 388 motioner. 344 som behandlar installationsavtalet och 44 som rör kraftavtalet.

– Det är betydligt fler än vad man kan se i andra förbund. Men det är färre än tidigare år. Det beror på avtalslängden. Har vi treårsavtal så blir det nästan tre gånger så många motioner, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wengren.

Han pekar på att det finns en tradition av att motionera inför avtalsrörelsen inom Elektrikerförbundet och att man använt andra hjälpmedel.
– Vi har också satsat på motioner genom uppsökeri och möjligheten att utnyttja elektroniken. Den som sitter hemma och är förbannade ska lätt kunna skriva en motion. Det är flera tusen som deltagit i motionsskrivande. Bakom en del motioner står det hundra personer.

Nu ska motionerna behandlas av förhandlingsdelegationer och förbundsstyrelse, innan de blir en del av kraven inför avtalsförhandlingarna nästa år.
Mer som samordningen och Ronny Wenngrens synpunkter kan du läsa i nummer 8 av papperstidningen, som ligger i brevlådan om en dryg vecka.

Per Eklund