Arbetsmiljöverket har har nyligen besökt 400 arbetsplatser i norra Sverige, där anställda utsätts för buller och vibrationer.

Ett genomgående krav som de flesta av de inspekterade arbetsplasterna har fått gäller riskbedömningar av arbetsmiljön som utsatts för buller och vibrationer. Riskbedömningar är grundläggande för att kunna förebygga arbetsskador.

– Så gott som samtliga arbetsplatser har fått krav på förbättringar. Vi har också riktat drygt 250 krav på att de anställda som utsätts för de här riskerna ska erbjudas medicinska kontroller av sin arbetsgivare, säger Kjell Holmberg, inspektör på Arbetsmiljöverket, som är ansvarig för insatsen.

Tidigare har Arbetsmiljöverket gjort liknande insatser i andra delar av Sverige.