Sen drygt två år arbetar en parlamentarisk utredning om försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Nu har regeringen gett ytterligare direktiv till utredningen.

Det gäller arbetslöshetsförsäkringen och de ersättningar som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program, som aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Tilläggsdirektivet talar om förtydligande om man tar ut pension eller jobbar deltid, samt om effektivisering och intern styrning av a-kassorna.