NY VERSION 14 SEPTEMBER

Företaget Bravida har inte brutit mot kollektivavtalet när de tog emot en tidigare anställd lärling som praktikant. Praktikanten hade inte rätt till lön, säger Arbetsdomstolen i en dom. Enligt domen går socialtjänstlagen före kollektivavtal och elinstallationsförordningen. Socialbidrag går före lön.

Elektrikerförbundet aktualiserade i fjol fallet med en medlem som hade en praktikplats på Bravida i Västerås. Praktikplatsen var organiserad av arbetsförmedlingen och kommunen och praktikanten fick alltså pengar från kommunen under den tre månader långa praktiken. Praktikanten löd alltså under socialtjänstlagen som praktikant.

I en anmälan till arbetsdomstolen menade Elektrikerförbundet att företaget brutit mot kollektivavtalet. Praktikanten skulle haft en anställning som lärling, då han enligt Elektrikerförbundet gjorde samma arbetsuppgifter som under sin tid som lärling.
Arbetsdomstolen säger i sin dom att personen inte hade rätt till lön och att företaget inte brutit mot kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen konstaterar dock att praktikanten var att betrakta som arbetstagare enligt det civilrättsliga begreppet. Men det som gör att Arbetsdomstolen dömer som de gör, är att de menar att socialtjänstlagen går före både kollektivavtal och elinstallallationsförordningen.
– Enligt ellagstiftningen måste man vara anställd för att utföra elinstallationer. Det konstigaste från domstolen är att sociallagstiftningen går före behörighetsförordningen. Det är märkligt, säger Urban Pettersson, ansvarig för frågan hos Elektrikerförbundet.

Han pekar på att man enligt förordningen inte får jobba med installation om man inte har en anställning, och har man ingen anställning kan man inte jobba under en installatör.
– Vi funderar nu på om vi ska polisanmäla händelsen som ett brott mot förordningen, säger Urban Pettersson.

Vad gäller effekten av domen i övrigt, så tror han inte att det får någon stor betydelse för avtalet.
– Det öppnar inte upp något annat. Den stora risken blir att de först får arbeta gratis en tid och därmed försenar lärlingstiden.

Per Eklund