Många skyddshandskar, svetshandskar och hörselskydd är undermåliga.

Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ha kontrollerat produkter från ett 60-tal företag.
Nu stoppas en del skyddsutrustning.
Totalt granskades 470 handskar. Mer än 10 procent av dessa var undermåliga och uppfyllde inte kraven. Flera av produkterna har nu utgått ur sortimentet.