– I min värld är det här ett ekobrott.
Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin är starkt kritisk till hur systemet med ID06 fungerar i praktiken.

I slutet av augusti uppdagades att en underentreprenör til JM Entreprenad utfärdat falska ID06-kort till papperslösa arbetare. Frågan är nu anmäld till Ekobrottsmyndigheten.
Två ombudsmän från Byggnads och Elektrikerna var på inspektion vid Engelbrektsskolan på Östermalm i Stockholm den 28 augusti. Förutom bristfällig skyddsutrustning för mögel, konstaterade fackrepresentanterna att det fanns personer på arbetsplatsen, där foto och personnummer inte stämde med verkligheten. Personer utan uppehållstillstånd hade fått någon annans personnummer för att det skulle se riktigt ut.

– Jag har bild på två ID06-kort på samma person med olika namn, säger Petter Johansson, ombudsman i Elektrikerförbundet som var med på inspektionen.
Han menar också att företagen kan utnyttja de papperslösas situation att göra jobb som är farliga.
2005 kom en rad företag och institutioner överens om systemet med ID06. Syftet var att befrämja vita jobb inom byggsektorn. Bakom systemet stod Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO. I dag behövs ett ID06-kort för att komma in på många byggarbetsplatser.

Elektrikerna var kritiska till konstruktionen i och med att det inte fanns något skrivet om att inte använda systemet till kontroll av arbetstagare.
Sen 2010 har dock Jonas Wallin från Elektrikerna deltagit i den arbetsgrupp som hanterar systemet.
– Vi har varit starkt kritiska, och vill ha krav på hur det får användas, att inte de anställda registreras i hur de gör, utan att det bara är en kontroll att inte svart arbetskraft används. Vi har starka farhågor att oseriösa företag missbrukar systemet och tar in exempelvis papperslösa vars löner och arbetsvillkor vi inte har en aning om och då ID06 snarare möjliggör än förhindrar denna ljusskygga verksamhet, säger Jonas Wallin.
Under veckan ska facken besöka Ekobrottsmyndigheten för att diskutera det aktuella ärendet..

Per Eklund