På flera storbyggen vid sjukhus har Bravida fått entreprenad. Totalt rör det sig om jobb för 600 miljoner kronor.

Vid Nya Karolinska i Solna, Ett av Norges största sjukhus i Sarpsborg och Universitetssjukhuset i danska Århus, har Bravida fått viktiga entreprenader.
Vid Karolinska fick Bravida ventilationsentreprenaden för totalt 182 miljoner kronor.

I Sarpsborg byggs ett nytt centralsjukhus som ska ersätta flera lokala sjukhus och där utför Bravida alla elinstallation till ett värde av 300 miljoner norska kronor. Vid Danmarks största sjukhus utför Bravida installationer för över 100 miljoner danska kronor.

Vid månadsskiftet juli-augusti blev det klart att det amerikanska riskkapitalbolaget Bain Capital gick in som ny ägare till Bravida efter köpet från Triton. Köpet stod klart redan i maj, men frågan skulle första godkännas av konkurrensmyndigheterna.

Per Eklund