…Elektrikerförbundets förhandlingschef

• LO har anlitat en extern konsult för att organisera diskussionerna 
inför arvtalsrörelsen. Klarar inte LO av det själva?
– Jo det klarar vi. Vi har klarat det i 100 år. Men om en utomstående kan göra att vi får bättre förståelse för varandras problem är det bra. Vi har ju uppenbarligen problem att förstå varandra.

• Kan det till och med vara bra för småförbund att lättare få sin röst 
hörd?
– Nej, så är det ju inte. Konsulten är bara som samtalsledare, och arbetar inte fram avtalsförslag. Det gör vi själva. Är det så att chanserna för samordning ökar är det bra.

Per Eklund