Under hösten kommer två domar från Arbetsdomstolen i två uppmärksammade fall.

I mitten av september kommer domen om de två unga elektrikerna i Västerås som jobbade utan lön hos Bravida, och där Elektrikerförbundet anmälde frågan till Arbetsdomstolen och menade att de skulle erbjudits lärlingsanställningar.

I slutet av oktober kommer sen Arbetsdomstolens dom om de kontrollavgifter som Elektrikerna och arbetsgivarna har ett avtal om att arbetsgivarna ska betala in. Företag har innehållit avgiften, och därför anmälde Elektrikerförbundet det till AD. Förhandlingarna i ärendet skedde strax före jul 2011.