Riksbyggen gör investeringar så att de kan bli självförsörjande på elektricitet. Företaget har ingått ett avtal med vindkraftsföretaget Bixia ProWin AB om att köpa andelar i en vindkraftspark strax söder om Nässjö.

När produktionen startas i början av 2013 kommer Riksbyggen att få energi motsvarande åtta miljoner kilowattimmar. Det innebär att samtliga Riksbyggens egna fastigheter – kontor och bostadshus – till stor del kommer att bli självförsörjande på elektrisk ström.