Elsäkerhetsverket föreslår att bestämmelserna som reglerar elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, ska förändras så att nätinnehavare bara behöver ha kontakter med en myndighet, mot två idag.

Syftet med förslaget är att förenkla för nätinnehavarna.
Det var regeringen som kom med ett initiativ till förändringarna och under sommaren kom Elsäkerhetsverket med sitt förslag till förenklingar. I dag ska nätkoncessionsinnhavaren ta fram uppgifter och lämna till två myndigheter. Verket menar också i förslaget att underlaget blir mer korrekt.
I förslaget finns inget om avgifternas storlek, då det inte ingått i uppdraget från regeringen.