Under våren och försommaren minskade antalet arbetslösa elektriker stadigt. Nu vänder kurvan. Under juli ökade antalet öppet arbetslösa med 25 personer och var då totalt 493 personer, vilket är 1,98 procent av antalet elektriker.

I mars 2012 var den senaste toppen, då var 580 elektriker öppet arbetslösa.
Trenden med ökat antal arbetslösa i juli finns i stort sett på hela arbetsmarknaden och totalt var det drygt 100 000 öppet arbetslösa under juli.