Åldrandet kommer tidigare om du har ett stressigt jobb.
Det konstateras i en undersökning som gjorts vid Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors.

Vid stress, stor arbetsbelastning och utmattning i arbetet, så förändras cellerna. Det är de så kallade telomererna som förkortas i samband med långvarig utmattande stress. De förkortade telomererna är en del av det allmänna åldrandet, och vid stress kommer alltså förkortningen tidigare.

Tidigare har man kunnat se ett samband mellan stress i familjelivet och åldrandet. I den aktuella undersökningen har man nu också kunnat se ett samband mellan stress i arbetet och åldrandet. Även kromosomerna förändras vid långvarig stress.

Undersökningen är gjord på drygt 3 000 finländare.