Den europeiska skulkrisen slår nu mot svenska företag. I de flesta utsatta branscher har antalet konkurser ökat under året. I byggbranschen har 14 procent fler företag gått i konkurs 2012 jämfört med 2011.

 

Totalt är det 652 företag i byggbranschen som gått i konkurs under året. Bara under juli var det 75 byggföretag som gått under.
Skillnaden mellan branscherna är betydande. Medan man inom information och kommunikation kan se en minskning av konkurser, så ökar konkurserna inom partihandeln med 27 procent och inom bevakning och fastighetsservice med 37 procent.
Orsaken till företagens utsatthet bedöms i första hand vara skuldkrisen i Europa, som alltså även slår mot svenska företag.

 

 • Bransch Konkurser jan-juli 2011 – 2012 Ökning/minskning
 • Byggindustri 572 – 652 14%
 • Detaljhandel 455 – 514 13%
 • Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 335 – 354 6%
 • Partihandel 249 – 316 27%
 • Restaurang och hotell 258 – 266 3%
 • Transport 173 – 203 17%
 • Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 111 – 152 37%
 • Handel med motorfordon samt service 120 – 136 13%
 • Information och kommunikation 139 – 133 -4%
 • Fastighetsverksamhet 106 – 118 11%

Statistiken hämtad från www.uc.se (Upplysningscentralen)

Per Eklund