Unga Elektriker kräver att regeringen och arbetsmarknadsministern Hillevi Engström sätter in åtgärder för att stoppa kränkning av fackliga rättigheter.

De gör det utifrån att en aktiv fackföreningsrepresentant för Syndikalisterna blev misshandlad efter att ha ställt fackliga krav på ett bemanningsföretag.

Unga Elektriker är ett nätverk av unga inom Svenska elektrikerförbundet. I uttalandet reagerar de starkt mot misshandeln av en fackföreningsaktiv och ställer krav på regeringen för åtgärder. De menar också att arbetsgivarorganisationerna måste ta ett ansvar för vilka företag de organiserar.

Misshandeln av den fackföreningsaktive skedde den 2 juli i hemmet, där attentatsmännen krävde att den fackligt aktive skulle ta tillbaka de krav på semesterersättning och att upphäva två olagliga uppsägningar.

Uttalandet i sin helhet kan läsas nedan.

Per Eklund
Uttalande från Unga Elektriker:

Unga Elektriker kräver att regeringen stoppar kränkningen av fackliga rättigheter [2012-07-12]

Den 2 juli misshandlades och hotades en fackföreningsrepresentant i sitt hem på grund av de krav fackföreningen ställt på företaget. Vi i Unga Elektriker ser detta som ett resultat av en arbetsmarknad som regeringen slagit sönder och blundar för. Unga Elektriker kräver att regeringen tar detta angrepp på fackföreningsrörelsen på stort allvar. Vi vill därför sända ett stöduttalande till fackföreningsrepresentanten och hans familj.

Solidaritet med arbetskamraten i SAC

Den 2 juli misshandlades och hotades en fackföreningsrepresentant från SAC syndikalisterna i sitt hem. Ett kriminellt gäng trängde in i  fackföreningsrepresentantens hem. Gänget stängde in den övriga familjen och misshandlade fackföreningsrepresentanten. Med kniven mot strupen tvingades fackföreningsrepresentanten att dra tillbaka de krav som fackföreningen ställt på företaget. Kraven var utbetalning av utebliven semesterersättning samt två stycken ogiltiga uppsägningar. Gärningsmännen påtalade för fackföreningsrepresentanten att denne var skyldig en halv miljon kronor till en av gärningsmännen. Denna gärningsman är för övrigt bror till ägaren av det bemanningsföretag där fackföreningen Syndikalisterna är verksam.

Arbetsköparföreningen Almega som organiserar arbetsköparna inom bemanningsbranschen verkar inte ha någon koll vilka medlemsföretag som de organiserar. Arbetsköparnas paraplyorganisation Svenskt näringsliv har ett stort ansvar att se till att vi inte får något ”vilda västern” på svensk arbetsmarknad. Där oseriösa arbetsköpare gör som de vill för att skapa ännu större profiter på de anställdas bekostnad.

76 personer har hittills i år blivit mördade på grund av att de engagerar sig fackligt runt om i världen. Otaligt många fler blir trakasserade, hotade och misshandlade på grund av deras kamp för bättre arbetsvillkor för sig själva och sina arbetskamrater. Dessa maffiametoder som arbetsköparna använder för att hålla nere löner och försämra villkor är fullständigt oacceptabla.

Det är känt, att inom bemanningsbranschen systematiskt bryta mot gällande kollektivavtal. Människor, oftast unga, tvingas jobba under dåliga förhållanden och dålig arbetsmiljö. Anställningarna är oftast visstidsanställd, timanställd eller någon annan påhittad anställningsform som enbart är skapad för att slippa betala ut minimilön till den anställde.

Unga Elektriker kräver att regeringen tar detta angrepp på fackföreningsrörelsen på stort allvar. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har nu chansen att efter alla dessa försämringar mot fackföreningarna och arbetarrörelsen inrätta ett åtgärdsprogram för att få bemanningsföretagen att följa gällande kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Som fackliga aktivister kommer Unga Elektriker alltid solidariskt stå tillsammans med alla som kämpar för bättre arbetsvillkor. Därför står vi tillsammans med den drabbade arbetskamraten i SAC och dennes familj.

För mer information:

Oskar Larsson, kontaktperson för Unga Elektriker 070-0902900

ungaelektriker@gmail.com

facebook.com/UngaElektriker , youtube.com/UngaElektriker

Unga Elektriker är ett nätverk som drivs ideellt av unga elektriker runt om i Sverige. Ett levande nätverk där vi diskuterar problemen vi har på jobbet men även i samhället. Som ung ute på arbetsmarknaden har man sällan koll på vad som gäller och blir oftast överkörd av sin chef. Detta nätverk är till för att stärka vår kunskap, dela med oss av våra erfarenheter och lyfta de problem vi ser på jobbet och i samhället.