Johan Lindholm valdes vid extrakongressen till ny ordförande för Byggnads.
Han efterträder därmed Hans Tilly som avgick i samband med Byggnads kongress.

Den nye Byggnadsordföranden har tidigare varit andre ordförande, och dessförinnan ordförande för Byggettan. Han är i grunden snickare.
Till andre ordförande valdes Lars Hildingsson, Torbjörn Hagelin valdes till ny avtalssekreterare och Patrik Östberg blir ny förbundssekreterare.

Byggnads valde dessutom en ny förbundsstyrelse med Anders Ax, Gävle-Dala, Jim Sundelin, Mellannorrland, Bengt-Erik Rolfs, Norrbotten, Lars-Göran Hammarberg, Mälardalen, Roland Ljungdell, Skåne, Kjell-Åke Trygg, Småland-Blekinge, Christian Bengtzelius, Stockholm-Gotland, Tomas Emanuelsson, Väst, Thomas Rolen, Västerbotten, Leif Haraldsson, Örebro-Värmland samt Magnus Cato, Öst.