De svenska fackföreningarna har dålig image. Betygen ligger lägre än äldrevården. Medlemmar är också kritiska till att fackförbund presterar för dåligt vid förhandlingar om arbetsvillkor och lön.

 

Det konstateras i en undersökning från Svenskt kvalitetsindex som intervjuat 1 200 medlemmar i olika fackförbund.

I undersökningen är det också skillnad mellan olika fackförbund. Kommunal når de sämsta resultaten i undersökning, både vad gäller image, nöjdhet och lojalitet, bland de sex större fackförbund där man kan se resultat för det enskilda fackförbundet. Över 60 procent av medlemmarna är missnöjda med ”prisvärdet” inom Kommunal och Handels.

Lärarförbundet är det fackförbund av Handels, IF Metall, Kommunal, Lärarförbundet, Unionen och Vision, som har bäst image, högst resultat av förväntningar, men en sämre resultat vad gäller nöjdhet.

Per Eklund