De tidigare dömda cheferna från olyckan vid brobygget på Ådalsbanan, friades helt i hovrätten.

Det var för fyra år sen, i maj 2008, som en gjutform vid ett brobygge efter Ådalsbanan havererade och rasade. Två byggnadsarbetare dödades, två blev allvarligt skadade och en fick lindriga skador.

När tingsrätten behandlade åtalet för arbetsmiljöbrott dömdes Skanska att betala sex miljoner i företagsbot. Företaget som konstruerat gjutformen dömdes att betala en miljon. Dessutom dömdes tre personer som hade ledande befattningar i de inblandade företagen. Två fick villkorlig dom och dagsböter och en villkorlig dom och samhällstjänst.

Skanska betalade böterna, men de enskilda cheferna överklagade tingsrättens dom.

Nu har hovrättens dom kommit. Alla tre cheferna frias i hovrätten, som menar att det inte med säkerhet går att fastställa vad som varit orsaken till olyckan.