På kvällen måndagen den 25 juni träffade Svenska Elektrikerförbundet och Niscayah en överenskommelse och prolongering av Larm- och Säkerhetsavtalet för perioden 1 april – 31 augusti 2012 (5 månader).

Överenskommelsen innebär att ett engångsbelopp motsvarande 5 000 kr inklusive semesterersättning som utbetalas i två delar. Dels 4 000 kr på julilönen. Dels 1 000 kr på augustilönen.
Avtalsförhandlingarna fortsätter i augusti. Om ingen ny överenskommelse träffas före 31 augusti löper avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.