En av fem svenska tror att vem som helst får koppla in tvättmaskinen i en anslutningsdosa. En av tjugo tror att vem som helst får göra alla typer av elinstallationer.
Det konstateras i en undersökning som Elektriska installatörsorganisationen, Eio, gjort bland svenskar under våren 2012.
I undersökningen har 1000 svenskar i åldern 18-79 år intervjuats i Novus webbpanel. På frågan om man dragit sladd till en kopplingsdosa för att få el, svarar varannan man ja. En av fyra män har själv kopplat in disk- eller tvättmaskin i en anslutningsdosa.
Det är betydligt vanligare att männen i undersökningen har gjort installationen. På frågorna är det ungefär samma andel som har gjort installationer som också tror att gemene man har rätt till att göra det utan behörighet.
• 3 av 10 tror att vem som helst får montera belysning och dra sladd till kopplingsdosa.
• 2 av 10 tror att vem som helst får koppla in en disk- eller tvättmaskin i en anslutningsdosa.
• 4 av 10 tror att en granne som är elektriker får göra installationer på sin fritid.
• 1 av 20 tror att vem som helst får utföra alla typer av elinstallationer.
Per Eklund