Kungälv är inte bara känt för sin kexfabrik, sin ointagna fästning och sitt bandylag. Nu blir man kända i branschen för att satsa på elsäkrare jobb också. Fack och företag kan tillsammans höja säkerheten rejält.
Utbildning och ett personligt ”elsäkerhetskitt” är ingredienser i ett lyckat recept. Med enkla medel och samverkan kan man höja både säkerhet och kvalité på sina elinstallationer.

Jimmy Oskarsson, 47, år och facklig kontaktman på Interel AB i Kungälv har god erfarenhet av det personliga elsäkerhetskittet. Jimmy har arbetat på firman i 27 år och till och med fått guldklocka. Det är hög medelålder på de 13 montörerna.

– Elsäkerheten är en sak jag brinner för. Man måste ha både kunskap och kontroll på hela jobbet. Annars kan det bli livsfarligt för dig själv eller för kunden. Det är så många moment i ett bygge som kan bli fel. Den mänskliga faktorns brister måste kompenseras genom kunskap och kontroll. Det går inte att gå på slentrian. Varje jobb är något nytt, säger Jimmy.

– När företaget ISO-certifierar sig tycker jag att de ska sätta av pengar till att utbilda sina montörer i elsäkerhet. Idag har vi och företaget en samsyn om detta, säger Jimmy.

Det var i samband med en lokal löneförhandling som man fick hjälp och kontakt med Rolf Gustavsson, klubbordförande på Bravida i Göteborg. Med lång och gedigen erfarenhet.

– Vi fick indikationer på att företaget var intresserade av att titta på elsäkerhetsarbetet. Ska man lyckas med ett bra elsäkerhetsarbete måste det finnas ett genuint intresse från firman i botten. Det fanns här. Vi blev överens om att alla montörer skulle ha delegation för att få arbetet att fungera. Därför ville vi också att alla skulle få elsäkerhetsutbildning för att kunna leva upp till delegationen. Det viktiga med delegation är att säkerställa anläggningen inför arbetskamraterna så att de inte kommer till skada och kontrollera en anläggning innan den spänningssätts, berättar Rolf.

– Det blev en heldagsutbildning. Vi gick igenom vad vi som montörer fick och inte fick göra, formella krav och hur en montör ska kolla så att det blir en säker anläggning, fyller Jimmy på.

– Alla montörer fick också ut ett personligt verktygskit för elsäkra jobb till exempel blockeringsdon, skyltar, ”megger”, spänningsmätare och jordfelsprovare. Vi har jobbat på detta i ett år nu, berättar Jimmy.

Samma dag som reportaget görs har de anställda fått sin delegation förnyad. Arbetsledningen på firman är nöjda med satsningen och tycker det är en bra investering.

– Det känns tryggare nu och till och med veteranerna här tycker att det var bra.

Elsäkerhetssatsningen i Kungälv är ett bra exempel där man kan samverka fackligt mellan olika företag och dra nytta av erfarenheter och kunskap. Vi var väldigt glada att Rolf kunde hjälpa oss, säger Jimmy.

– Viktigt med klubbledarträffar där vi delar med oss av våra erfarenheter. Man behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt varje gång, säger en nöjd Jimmy Oskarsson.

Leif Göbel