Elnstallationer vid Östersundshem har inte gjorts enligt bestämmelserna.
Det konstateras efter en extra kontroll som gjorts efter bredbandsinstallationerna hos bostadsföretaget.
– Jag tycker det är bra att Östersundshem tar frågan på allvar, säger Sven Höckert, ombudsman i Elektrikerförbundet.

 

– Det handlar om jordade uttag som installerats där det i övrigt bara finns ojordade uttag. Jag vill understryka att detta bara under särskilt olyckliga omständigheter skulle kunna utgöra någon fara för våra hyresgäster, säger Bengt Rådman, vd på Östersundshem.
Elektrikerförbundet påpekade att det fanns brister i elinstallationerna i samband med bredbandsinstallationerna. Därefter har Östersundshem gjort ytterligare stickprovskontroller, utöver de besiktningar som redan genomförts.

– Vi har velat gå till botten med detta och därför kontaktat Elsäkerhetsverket i ärendet. Vi har genomfört ett antal kontroller av elinstallationerna i främst fastigheter som är byggda före år 1980. Vi kan konstatera att en del elinstallationer tyvärr inte uppfyller gällande bestämmelser. Vår utgångspunkt är att alltid ta elsäkerhetfrågorna på största allvar. Vi inventerar nu hur stort problemet är för att kunna åtgärda de felaktiga installationerna efter hand, säger Bengt Rådman.

Sven Höckert, ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet, delar Östersundshems uppfattning om att det inte föreligger någon omedelbar fara, men är angelägen om att felaktigheterna rättas till.
– Jag tycker att det är bra att Östersundshem tar frågan på allvar och jag är nöjd med de åtgärder som Östersundshem nu vidtar, säger Sven Höckert. Vi ser precis som Östersundshem allvarligt på elsäkerhetsfrågor och behöver så klart reagera när vi ser tveksamheter.

 

Bild från www.fotoakuten.se