Antalet arbetslösa elektriker sjunker ytterligare.

I maj månad var det totala antalet arbetslösa i Elektrikernas a-kassa nere i 473 personer.
I maj var antalet arbetslösa elektriker 516 personer och i mars 580.
Det totala antalet arbetslösa minskade i ännu högre grad. Från 115 230 i mars och 101 735 i april var det 93 090 öppet arbetslösa enligt a-kassorna.