Under 2016 kommer runt 700 ungdomar från Europa till Göteborg och Svenska Mässan för att tävla i ett 40-tal olika yrken. Detta beslutade årsmötet i WorldSkills Europe idag. Det blir första gången som EuroSkills arrangeras i Norden.

 

– Det finns ett starkt behov av att på olika sätt öka status, intresse och kvalitet i svensk yrkesutbildning. Att tävla i internationell konkurrens och att kunna visa upp det allra bästa skapar uppmärksamhet och stimulans. Det är därför glädjande att vi i Sverige, för första gången, kan stå värd för EuroSkills, säger Jonas Wallin, ordförande i WorldSkills Sweden.

Arrangörerna menar att genom att arrangera yrkestävlingar, utse skickliga landslag och leda deras deltagande i internationella tävlingar skapar WorldSkills Sweden goda ambassadörer och förebilder för åtskilliga ungdomar.