1,2 miljoner utan avtalspension
Många saknar den avtalspension som är så viktig i det svenska pensionssystemet. Håkan Svärdman på Folksam beräknar att det det är totalt 1,2 milner svenskar som saknar avtalspension.
• 406 000 personer jobbar utan avtal om tjänstepension.
• 360 000 småföretagare är utan pensionslösning.
• 392 000 personer är arbetslösa och är därmed utan tjänstepension.

Elektrikeravtal om pensioner
För de pensionsmedförande löner som intjänades 2011 så ska upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) per år motsvara premien 4,3 procent. För lönedelar över 7,5 ibb per år motsvarar premien 24 procent. 2011 var 7,5 ibb 390 750 kr. överenskommelsen från 2007 ökas premien stegvis fram till och med 2012. För lön intjänad 2012 är därför motsvarande siffror 4,5 procent och 30 procent. 7,5 inkomstbasbelopp är då 409 500 kr.
I ett separat avtal har EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) träffat avtal om en extra pensionsavsättning på 1 procent från den 1 januari 2010. ( Innan dess var den 0,75% i tre år).

2011 års premier Uträkning Pensionspremie
Från pensionsmedförande lön:
4,3 procent på lönedelar upp till 390 750 kr (7,5 ibb) 390 750 x 4,3 % 16 802 kr
Från pensionsmedförande lön:
24 procent på lönedelar över 390 750 (7,5 ibb) 407 200 – 390 750 = 16 450
16 450 x 24 % 3 948 kr
Från pensionsmedförande lön:
Extra premieavsättning 407 200 x 1 % 4 072 kr