På måndagskvällen nådde Svenska Elektrikerförbundet ett nytt avtal för medlemmarna som går på serviceavtalet.

 

Avtalet, som träffades Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening, TGA, löper på 13 månader från och med 1 september i år och fram till och med utgången av september nästa år.

Lönerna höjs med 2,8 procent och alla är garanteratd 350 kronor mer mer månad.
Lunchuppehåll och möjligheter till rast ska ses över av en arbetsgrupp, framgår av förbundets hemsida.