En av de stora stridsfrågorna på LO-kongressen var hur LO:s styrelse ska vara bemannad.
Efter en ganska lång diskussion röstades det redan på kongressens första dag igenom att alla LO-förbund får en ordinarie plats i LO:s styrelse.

 

Flera av de mindre LO-förbunden, bland annat Elektrikerna, Livs och Fastighetsanställda har i motioner till LO-kongressen föreslagit att alla LO-förbund har en ordinarie plats i LO-styrelsen. Tidigare har det funnits åtta ordinarie platser i styrelsen förutom ordförande, vice ordförande och avtalssektererare. Andra LO-förbund har sedan haft suppleantplatser i LO:s styrelse.

Totalt är det 14 förbund med i LO, och förslaget var att alla dessa skulle få en ordinarie plats.
– Som elektriker vill jag bli representerad av Elektrikerna representant i LO:s styrelse. Det här fungerar utmärkt med en medlem i federationen ger en medlem i demokratin. Jag går tillbaka till mitt eget förbund. Vi har nio avdelningar och nio valkretsar. Alla har en plats i styrelsen. Det är inte tal om att de stora ska ha mer makt än de små, sa Johan Fredriksson från Elektrikerna, som stod bakom en av motionerna och som argumenterade för förändringen från talarstolen.
Det blev en diskussion om att alla i styrelsen måste ta ett ansvar för hela LO och det argumenterades för att det inte kan var en representation i förhållande till storleken på förbundet.
– Det finns sex förbund som har kunskapen att stå utanför. Vi vill vara med och ta ett ansvar, sa Thomas Sandgren från Elektrikerna.

LO:s styrelse var emot en utökning av antalet ordinarie ledamöter, men motionärerna vann omröstningen med 244 mot 133 vid en slutlig votering. Detta efter att bland annat flera från Kommunal, Seko, Pappers och Byggnads argumenterat och röstat för en utökning av antalet ledamöter.
Samtidigt diskuterades antalet personer i den dagliga LO-ledningen. Den utökades också från tre till fyra personer. Ett förslag som arbetats fram för att kunna få ett enigt förslag från valberedningen.

Per Eklund