Även för mindre fastighetsägare och vlllaägare blir mätning en allt viktigare bit för elektrikern att kunna informera om och föreslå bra installationslösningar.

 

– I princip alla som har en värmepump som inte är energimätt är i dag en potentiell kund.
Det säger Mats Karlberg, produktchef ABB, i samband med att företaget lanserar en ny enfas elmätare på marknaden.

– Det handlar väldigt mycket om mätning just nu och det är delvis beroende på Boverkets direktiv som utökats, säger Mats Karlberg.

Det han syftar på är lagen om energideklaration som kom för ett par år sedan där alla hyreshus såväl som offentliga byggnader enligt lag ska vara energideklarerade. Regelverket utökades sedan med att även villa/ småhusägare ska kunna uppvisa en giltig energideklaration den dagen huset säljs, och alla småhus som hyrs ut ska enligt lag energideklareras. Allt av mätningsteknik för villaägare som någon gång funderar på att sälja sitt hus borde därför vara av intresse att kunna informera om; En energideklaration varierar i kostnad beroende på hur bra underlag kunden kan tillhandahålla i exempelvis mätvärden.

Vid sidan av det är förstås ett annat argument att det faktiskt går att tjäna bra pengar på att hålla koll på sin elförbrukning.
ABB:s senaste variant för enklare mätning kallas ABB C11 och är en liten kompakt 1-fas elmätare för direktanslutning upp till 40 A. Mätaren är en (1) standardmodul bred, och förutom förbrukad energi kan kunden också utläsa aktiv effekt, ström, spänning och effektfaktor.
Mätarens utgång kan användas antingen för pulser eller som larmutgång kopplat till en larmindikering, eller om man vill mot en kontaktor för att styra en last. LCD-displayen innehåller sex siffror för energimätning och den säljs med plomberbart lock.

Förutom Sveriges regler kring energideklaration diskuteras en ny energiklassning inom EU ( se artikel ovan) och för den som vill förkovra sig finns bra information på Boverkets hemsida www.boverket.se.

Jan-Erik Johansson

Fotnot: Energideklaration görs av certifierade företag som bedömer insänt underlag. Vid behov görs en besiktning på plats.