I Skåne försöker man hitta nya former för skyddsombudsträffar. Nyligen fick Skanskas montörsklubb stå för planering och program i stället för som tidigare ombudsmännen. Och det blev väldigt lyckat.

 

Skanskas Montörsklubb i Malmö är en väldigt aktiv klubb. En av deras goda idéer, via sina av idésprutor Stefan Pålsson och Paul Jhonsson, var just det här med skyddsträffarna.

44 skyddsombud fick en dag med stort nyhetsintresse där vi fick ett mycket intessant föredrag om strömgenomgång, stroke, och infarkter av Tanja Olseen, akutläkare från Skånes Universitets Sjukhus i Malmö.

Per Klinga, skyddsansvarig på Skanska, bjöds in och höll föredrag och berättade om hur Skanskas miljöpolicy ser ut och fungerar.
Här blev också debatten livlig och intressant med många frågor.
Med ett gemensamt agerandet i sann 6F-anda vid en skyddsrond i Lund kunde man också visa på ett betydligt bättre resultat.

– Jag tycker att det var en intressant dag som bjöd på mycket. Både vad gäller akutläkaren Tanja och problematiken med strömgenomgång och hur man från läkarnas håll ser på detta, säger Ulf Holmgren på Hallberg & Co El i Lund.
– Gillade detta med Fonus, Ove Christersson kom med intressant och delvis rolig information om vad som kan inträffa respektive bör inträffa när man lämnar detta livet, säger Conny Bernstein, på på YIT-El
– Jag tycker att Skanskas Skyddsansvarige bjöd på intressanta svar även om dessa inte alltid passar vårt sätt att se på saken, säger Patrik Höghjelm på Prenad El.

Christer Sjölin