– Mätning och övervakning är det som företagen visar störst intresse för i dag. Folk vill installera bra lösningar helt enkelt.
Det säger Magnus Engström, produktansvarig för bland annat mätinstrument på Schneider electric. Han håller i seminariet med just namnet Mätning och övervakning som turnerar runt om i Sverige just nu och som hålls för alla intresserade inom branschen. Engström är också produktansvarig för effektbrytare och kanalskenor, men…

 

– För några år sedan jobbade jag kanske 10 procent med mätningsbiten, i dag lägger jag långt över halva min arbetstid på den.
– Hela debatten om effektivisering och mätning är het och inte mindre het då energikostnaden ökat. I dag har energikostnaden blivit nummer två efter personalkostnader när det gäller företagens utgifter.

Samtidigt diskuteras på EU-nivå nya regelverk kring klassning av fastigheter och installationer både gällande energieffektivitet och inte minst elkvalité då behovet på säker el blivit allt högre. Svenska Boverket lär hänga på, menar Engström.
– En ganska stor del av det här kapitlet som skrivs i EU kommer att handla om mätning och om det finns mätsystem, och vi kan nog vara helt säkra på att det kommer fler regler.
Regelverk eller ej så finns det bara fördelar med kontroll över sin förbrukning, menar Engström.
– Om kunden har ett mätsystem över sin verksamhet så kan han ju också se om utlovade förbättringar och förändringar faktiskt håller vad de lovar, säger Magnus Engström.

En av Schneiders nyare lösningar puffar han för på seminariet. Power Logic EGX300 Ethernet gateway är en liten modul som fungerar som gränssnitt mellan bussystem och Ethernet och därmed läsbara data. Befintliga Ethernet inom exempelvis ett företag kan alltså användas direkt.

EGX300 kan visa och logga data från upp till 64 enheter i nätverket (busen) som exempelvis modernare effektbrytare med inbyggd kommunikation. Likt andra gränssnitt handlar det alltså om att ta in och identifiera information från en anläggning och skicka vidare. Men grejen med EGX300 är att det behöver inget överordnat system eller programvara för att informationen ska bli läsbar; Med en inbyggd webbserverfunktion och 256 mB internminne skapas webbsidor direkt och med programmet väl inkopplat är möjligheterna att hantera mätvärdena nästan obegränsade. En e-postfunktion kan skicka värden från respektive enhet under vilken intervall du vill, värden kan visas i kurvor, staplar eller varför inte som antalet färre bilars utsläpp som en viss besparing motsvarar. Med teknikens hjälp kan du hålla koll på hur många gånger en kontaktor slår till och veta i förväg när det börjar bli dags att byta ut den och därmed slippa oönskade driftstopp.

Programmet kan också lägga upp olika elbolags tariffer där du kan se vad du tjänar eller förlorar på det bolag du har. Globala företag kan övervaka sin förbrukning i samtliga företag världen över från en plats.
– Du kan se om du har en besparingspotential i att byta elbolag och en del företag får ju betala straffavgifter om de använder mer än beräknat, sådant går att hålla koll på, säger Magnus Engström.

Alla möjligheter i själva mätningen kräver i princip studieskulder för att känna till, men att möjligheterna till mätning i alla dess former finns där är viktigt för installatören att veta, menar Magnus Engström.
– Kunskap kring det här ämnet är absolut en affärsidé för företagen och bra för installatören att ha kunskap om.

Jan-Erik Johansson