Den 24 april höll El-ettan sitt årsmöte. Det samlades drygt 40 personer på Vimpeln konferens i Solna för att välja sina företrädare till verkställande utskottet, centrala representantskapsombud och ombud till a-kassans årsstämma.

 

Mötet inleddes med en rad rapporter om advokatförsäkringen, arbetsmarknadsläget, ackordsläget, avtalsrörelsen, kontrollavgifter och elbehörighetsregler.

Advokatförsäkringen lockade till en rad frågor om hur det fungerar.
Avtalsrörelsens resultat ledde till ganska långa diskussioner och man kunde konstatera att Elektrikerna nu får kraftsamla till nästa års avtalsrörelse som börjar inom kort.

Mötet gick sedan in på valen som skulle göras. Först ut var valen till verkställande utskottet (VU) där Daniel Lundin fick förnyat förtroende som verksamhetsledare i två år. Till ledamöter i VU valdes Daniel Eriksson på 2 år och Pierre Håkansson på 1 år. Till ordinarie ombud på 2 år till Centrala representantskapet (tillträder juli) valdes Kjell Lindberg, Christer Olsson, Daniel Eriksson och Elin Gustavsson-Fagerlind. Till CR-suppleanter på 2 år (tillträder juli) valdes Johan Berglund, Magnus Carlenius, Micael Gahnström och Pierre Håkansson.