Byt ut personnumren på ackordsedlarna till medlemsnummer. Inför fast medlemsavgift.
Det är två förslag som finns i de motioner som ska behandlas på Centrala representantskapet.

I slutet av maj sammanträder Elektrikerförbundets centrala representantskap (CR).

På dagordningen står årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2011. Man ska också besluta om en handlingsplan för 2012 och 2013, samt en verksamhetsplan ända fram till 2018.
Naturligtvis ska vårens avtalsuppgörelser upp till behandling, och rapporter från verksamhetsregionerna.

Några motioner ska också upp till beslut. Det handlar om uppsägningstiden som medlem ska minskas från sex till tre månader, det handlar om fast eller rörlig medlemsavgift och det handlar om ifall man ska vara tvångsansluten till försäkringar eller inte.
Andra motioner handlar om att arbeta för en nordisk yrkestest och om att bidra till biståndsfonder.

Två medlemmar föreslår att personnumren på ackordssedlarna ersätts med medlemsnummer. Detta på grund av att det finns mindre nogräknade personer som stjäl personnummer och som senare används när företag ska startas.

Per Eklund