Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) varslar om lockout med anledning av Byggnads strejk som är inne på tredje veckan. Lockouten syftar till att skydda förbundets strejkdrabbade medlemsföretag från att tappa konkurrenskraft.

Plåtarbetsgivarnas lockout träder i kraft den 23 maj klockan 06.00 och gäller 100 företag som arbetar under kollektivavtalen byggnadsplåtslageri, ventilation och plåtbearbetning.
– Byggnads har tagit till otillåtna stridsåtgärder och därför har vi ingen annan möjlighet än att lägga ett lockoutvarsel. Vi beklagar att vi tvingas till denna åtgärd, men vi måste skydda våra medlemsföretag från att tappa sin konkurrenskraft på grund av en konflikt som de inte har någon möjlighet att påverka, säger Henrik Boman, förhandlingschef Plåtslageriernas Riksförbund.
Den 24 april sa Byggnads nej till medlarnas bud och Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen drogs därför in i konflikten. När strejken nu är inne på den tredje veckan känner sig arbetsgivarna tvungna att agera eftersom Byggnads vidhåller sina krav om sju timmars extra arbetstidsförkortning och uppjusterade lärlingslöner.
– Lockouten stöds av hela byggsektorn, säger Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund.

– Jag ser självklart allvarligt på lockouten, som kommer att drabba många av våra medlemmar. Detta innebär en allvarlig upptrappning av konflikten. Samtidigt respekterar jag arbetsgivarnas rätt att ta till de konfliktåtgärder som står till buds i enlighet med svenska modellen. Jag konstaterar också att arbetsgivarna, genom lockoutmöjligheterna, har väl fungerande konfliktverktyg att ta till i en avtalsrörelse, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmedelande.
– Det är dock förvånande att PLR varslar om en så omfattande lockout. Kostnaden för det produktionsbortfall som lockouten innebär, överstiger vida kostnaden för Byggnads krav på 7 timmars arbetstidsförkortning per år. En arbetstidsförkortning som dessutom ska bekostas genom att våra medlemmar avstår löneutrymme, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

LÄS MER:
Byggnads utökar med fyra nya strejkvarsel
Byggnads varslar inom VVS-området
Byggnads-nej till medlarbud