Fredagen den 16 mars i Fackens Hus i Halmstad var en dag som innehöll mycket. Avtalsinformation på förmiddagen och utveckling av det regionala fackliga arbetet under eftermiddagen.

 

På förmiddagen informerade Lars-Uno Kroon och Bertil Andersson om avtalsrörelsen inom Installationsområdet. Avtalsförslagen från Elektrikerförbundet och Eio gicks igenom, vilket skapade en del frågor och funderingar från de förtroendevalda. Det var en hel del frågor och funderingar kring båda parters förslag.
Det var många och långa diskussioner om hur det regionala fackliga arbetet skall genomföras under 2012. Det diskuterades hur klubbutveckling kontaktombudsutvecklingen skall se ut under 2012 och hur klubbens och kontaktombudens arbete skall se ut under 2012.
Dessa två frågeställningar gick som en röd tråd igenom eftermiddagens diskussioner. De förtroendevalda utsåg en styrgrupp som kommer att jobba med dessa frågor. Gruppen kommer att bestå av sju förtroendevalda och en av dessa är sammankallande.

Huvuduppgiften för denna grupp är att genomföra utåtriktad verksamhet i olika former och vid olika tillfällen ute bland förbundets medlemmar inom f.d sektion 5:s område.
Verktygen för gruppen som styr vad de skall arbeta med är:
Medlemmarnas och de förtroendevaldas önskemål om fackliga frågor och områden som de tycker är viktiga att arbeta med under året.
Centrala Representantskapets och Verksamhetskrets 2:s verksamhetsplaner för 2012.
Utöver detta så har styrgruppen tillgång till stödresurser ifrån Elektrikerförbundet i form av personella och ekonomiska resurser för att genomföra den utåtriktad verksamhet.

Det var ett glatt gäng som lämnade Fackens Hus efter en lång dags diskussioner. Alla fast övertygade om att de hade skapat ännu bättre förutsättningar med dagens diskussioner och beslut för att få till en ännu bättre regional facklig verksamhet i Verksamhetsområde 5.

Thomas Åberg