Den 20 mars träffades skyddsombud inom VK 8 från Blekinge med omnejd på Galtsjön för att gå igenom nyheter inom arbetsmiljöfrågor.

Regionala skyddsombudet Hans Henriksson samlade 15 skyddsombud för att gå igenom fallskydd, skyddsskor, arbetshandskar samt det senaste om elsäkerhet och övriga arbetsmiljöfrågor.

Erik Timén från Honywell gick igenom grunderna i fallskydd och visade hur man på ett säkert sätt skall arbeta på olika höjder. Ett antal fallskyddsprodukter visades och fick provas på utbildningen.

Det var också genomgång av skyddsskor och arbetshandskar som också var möjlig att prova under rasterna. Claes Thörn gick igenom det nya inom elsäkerhetsområdet samt övriga arbetsmiljöfrågor.

Förbundets hemsida under rubriken arbetsmiljö informerades om som ett bra hjälpmedel för skyddsombuden. Andra hjälpmedel för arbetsmiljöarbetet på företaget som kan hämtas via hemsidor informerades om som till exempel arbetsmiljöverkets hemsida.

Jan-Erik Arvidsson