Under april månad så har vi i Jämtland och Härjedalen en uppsökare inne som informerar om avtalsförsäkringar i kollektivavtalen och vad man måste tänka på i de fall du gör illa dig på arbetet eller på vägen till arbetet (så kallat färdolycksfall).

 

Det är många som glömt att anmäla att man skadat sig på arbetet vilket gjort att man inte fått ta del av de ersättningar som finns tack vare kollektivavtalet eller rätten till premiebefrielse när man är föräldraledig så man får täckning för den avtalspensionen som arbetsgivaren inte inbetalar under föräldraledigheten.

Det har visat sig att många missat ersättning när man varit sjukskriven i mer än 14 dagar då en försäkring som heter AGS (Avtalsgruppsjukförsäkringen) eller vid arbetsskada oavsett längd får ersättning från dag 1 sedan den 1 april 2010. Det finns vissa krav om att uppsöka sjukvårdsinrättning i samband med ett olycksfall och vad som menas med ett olycksfall. En olycka = En plötslig oförutsedd händelse med yttre påverkan.

Om intresse finns så kommer Marcus även att besöka Sundsvall med omnejd för informationer.

Låter detta som något du vill ta del av i Jämtland/Härjedalen eller i Sundsvallstrakten så ta kontakt med uppsökaren Marcus Eriksson på 073- 697 75 55 eller Sven Höckert 060-747 15 09 eller sven.hockert@sef.se.

Sven Höckert