NEA klubben i Borlänge höll årsmöte fredagen den 30 mars.

 

Ombudsman Peter Back var då inbjuden att medverka och informera om det nya installationsavtalet.
Medlemmarna var nöjda med att Sef lyckats träffa ett nytt avtal utan konflikt redan innan det gamla avtalet gått ut. Däremot så var man mindre nöjda med nivån på löneökningarna.

Tidbanken som kommer att införas fanns det också synpunkter på, då vissa medlemmar inte gillade att den skall tömmas vid varje årsskifte, men man tyckte det var positivt att all komptid sparas i samma tidbank.

Peter Back