Byggnads varslade på onsdagen om utökade stridsåtgärder, strejk, i konflikten på kyl- och ventilationsområdet.
Anledningen är att ”varken VVS Företagen eller Plåtslagerieriernas Riksförbund, PLR, ens har bemödat sig att söka förhandla eller finna konstruktiva lösningar”.

 

De krav Byggnads har framfört till arbetsigvarna är främst arbetstidsförkortning och bättre lönevillkor för lärlingarna.

På sin hemsida uttrycker Byggnads stor förvåning att arbetsgivarsidan negligerar det faktum att arbetena inom såväl VVS- som PLR-sidan är hårt och tungt, som dessutom ska gå att förena med ett fungerande familjeliv.
”Arbetsgivarsidans ovilja att ens diskutera en arbetstidsförkortninge ter sig än mer märkligt med tanke på att arbetstidsförkortningen inte kommer att kosta dem en krona eftersom arbetstidsförkortningen tas ur löneutrymmet.”

Motståndet från arbetsgivarhåll medförde att Byggnads på onsdagen lade sammanlagt fyra varsel. Två vardera rör VVS- respektive PLR-branschen.
Varslen träder i kraft i två omgångar, dels på eftermiddagen den tredje maj, dels på morgonen den 16 maj.
Varslen om berör omkring av Byggnads medlemmar och det första varslet omfattar ungefär 27 företag.
Det varsel som lagts tidigare berör omkring 1 200 medlemmar vid 14 företag runt om i Sverige.

Eric Salomonsson
LÄS MER:
PLR varslar om lockout
Byggnads varslar inom VVS-området
Byggnads-nej till medlarbud