– Det förekommer ett sofistikerat arbete för att försvaga facket.
Det säger Sverker Lindström, tidigare journalist, som utrett likheterna med det amerikanska kampanjerna för att krossa fackföreningar.

I USA är det en stor ”industri” att krossa och förminska de fackliga organisationerna. Verksamheten brukar kallas Union busting och omsätter otroliga 28 miljarder kronor per år.
– 2 500 konsulter arbetar med att förhindra facklig verksamhet, säger Sverker Lindström.

Ett av de tydliga exemplen på Union busting är verksamheten vid Wal-Mart, värdens största affärskedja, där alla försök till att bilda fackföreningar krossas. Lyckas man bilda fackförening på en arbetsplats, så läggs affären ned.

Han ser liknande tendenser i Sverige, men inte alls i samma nivå som i USA. Men det finns ändå enligt Lindström ett mönster, där man kan se en utveckling. Speciellt pekar han på att många utanför arbetsmarknadens parter försöker försvaga facket genom olika utspel. Till exempel politiker som lägger en rad förslag.
– Jag har översatt begreppet Union Busting till ”Försvaga facket”, säger Lindström.

Han har i en utredning kunnat identifiera fem former, där det förekommer ett arbete med att försvaga facket.
• Förneka fackets roll. Ett fall är när leksaksföretaget Toys ”R” US etablerades i Sverige.
• Misstänkliggöra facket hos medlemmarna. Ett exempel är när fackföreningarna legitimitet ifrågasätt, bland att i stödet till Socialdemokraterna.
• Kampanjer med mediernas hjälp. Ett exempel är hur arbetsgivare fick mediernas stöd vid konflikten kring ett kollektivavtal vid en salladsbar i Göteborg.
• Ideologiska domstolsprocesser mot kollektivavtal. Bland annat de frågor som gäller kontrollavgifter för Byggnads och Elektrikerna.
”Politiska kampanjer med tydligt mål. Aktuella fall är politiker som kräver lägre ingångslöner.

Han pekar i sin utredning på flera fall av ett medvetet arbete för att försvaga fackets roll. Av svenska företag i utlandet och av svenska företag i Sverige.
Ikea, Skanska, Elektrolux, Mölnlycke, Health care och andra svenska företag har i andra länder aktivt använt sig sig av konsulter som arbetar för att försvaga och misstänkliggöra de fackliga organisationerna. Bland annat handlar det om att sparka fackliga företrädare.

I Sverige är metoderna inte lika synliga, men ändå tydliga. De är mer sofistikerade. Sverker Lindström har för Elektrikerförbundets räkning gjort en utredningen om hur situationen ser ut i Sverige.
Vid ett seminarium på ABF-huset i Stockholm diskuterades rapporten.
– Hur naiva har vi inte varit. Det är starka krafter vi har emot oss, sa Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, under seminariet.

Han pekade också på stora förändringar sen vi gick med i EU. Arbetsgivarna använder sig av EU-lagstiftningen för att misstänkliggöra de fackliga organisationerna. Bland annat i det uppmärksammade fallet vid ett bygge i Vaxholm.
– Centrum för rättvisa har gjort rättsliga angrepp på flera fackliga frågor. Sverker Lindström vill därför varna för deras verksamhet.
– Vi kan se tre faser för fackföreningarna. På 1800-talet bekämpades fackföreningarna med alla medel. In på 1900-talet kom en ny fas där arbetsgivarna erkände fackets roll och vi fick en samförståndsanda med Saltsjöbadsavtalet. Nu ser man ett pendelslag tillbaka. Man vill inte krossa facket, bara att få de lagom svaga, säger Clas-Mikael Jonsson.

Per Eklund
elektrikern@daladem.se

Fotnot: För att se en inspelning av seminariet om Union Busting -Klicka HÄR.

 

LÄS MER HÄR:
”Vi har ingen strategi”