Per Lawén från Elektrikerna menar att Elsäkerhetsverkets utredare Peter Schallegruper gör det lätt för sig i utredningen. Han är kritisk till att ansvaret läggs på den förolyckade.
– De har haft tre månader på sig och inte kommit värst mycket långt. Det Elsäkerhetsverket säger är att det är du själv som bär ansvaret om det händer en olycka, säger Lawén.

– Han har jobbat på det sätt han blivit instruerad. Han ska inte läggas till skuld för det sedvänjan säger om ur man arbetar. Efter olyckan gick Fortum själva ut med helt annan bedömning, där det är absolut förbjudet sätta in kroppsdelar. Jag hoppas arbetsmiljöverket ska se på det på ett annat sätt. Om han inte gjort arbetet som han gjorde, då hade han fått reprimand för att han inte utfört arbetet, säger Lawén.
Han menar att förbundet nu måste ta en diskussion om hur man går vidare.
– Såna här saker ska inte hända igen. Uppenbarligen krävs det förtydligande hur man ska jobba med den här typen av arbete och uppenbarligen finns det brister i rutinerna. Det är inte speciellt för det här bolaget. Vi måste förtydliga ansvaret hos entreprenören om hur man ska jobba, säger Lawén.
Han pekar på den avreglering som skett i branschen sen 1996 och hur arbetet förändrats.
– Branschen har varit väldigt homogen, där nätägarna hade egen personal som utan tidspress kunnat jobba. Nu är det helt annorlunda med entreprenörer och där tidspress kommit in som ett moment, säger Per Lawén.
Samtidigt med utredningarna om olyckan pågår också förhandlingar mellan Elektrikerna och arbetsgivarna om elsäkerhetsfrågor.
– Det finns en gemensam syn i frågorna. Motparten är också väldigt intresserade att få till regler, säger Lawén.
Kan ni vara självkritiska hur ni från Elektrikerna agerat?
– Det är möjligt att vi skulle haft en annan diskussion vid avregleringen. Det är verksamhetsövergångar och rutiner om elsäkerhet som uppenbarligen inte lyckats.

Per Eklund

 

LÄS OCKSÅ:
Elsäkerhetsverket lägger ansvaret på den förolyckade
Utredningen om olyckan dröjer
Elektriker omkom vid arbete i elskåp