– Vi drev på för att vara färdiga tidigt. Det är första gången på 2000-talet som vi är klara innan avtalet har gått ut. Det har varit en bra anda med konstruktiva förhandlingar. För oss blev det något bättre löneökningar än industrin, säger Ulf Carlsson, ansvarig för kraftverksavtalet inom Elektrikerförbundet.
Avtalet mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarna Efa blev klart i fredags den 23 mars. Totalt ger avtalet 2,8 procent i löneökningar.

Den viktigaste frågan för Elektrikernas delegation var att man kunde hitta lösningar på regelverket för hur företagen kan ta ut övertid. Dels den extra övertid, som blev möjligt efter ändringarna i arbetstidslagen i höstas, dels nödfallsövertiden.
Arbetstidslagen ändrades i höstas till att företag kan ta ut 200 timmar plus 150 extra om det finns särskilda skäl.
– Vi hörde tendenser i höstas om att det nu är det fritt fram för mera övertid. Därför var det viktigt för oss och reglera uttaget, säger Ulf Carlsson.
Enligt det nya avtalet måste företaget förhandla lokalt om uttaget av de extra timmarna. Kommer man inte överens, går frågan till förhandling mellan de centrala parterna. Är man inte överns där heller går frågan till en skiljenämnd. Skiljenämnden består av fem personer, två utsedda av facket, två utsedda av arbetsgivarna och en oberoende domare.
En annan fråga som lösts är hur nödfallsövertiden ska regleras. Varje nödfallsövertid är värt det dubbla om det tas ut i ledighet. I pengar är det värt uppemot 2,5 gånger.
Tidigare kunde 75 övertidstimmar återföras om den anställde tog ut komp. Med det nya avtalet kan 100 timmar återföras.
– Det är bättre att man kompar tillbaka tid. Det ser vi ett värde i. Årsarbetstiden blir inte längre. Det är bra för båda parter., säger Ulf Carlsson.
Förskjuten tid har också reglerats.
– Vid arbeten som tar längre än fem dygn kan man komma överens om förskjuten arbetstid. Här finns nu en stupstocksregel om att vi kan göra det för en kortare tid mot en skälig ersättning. Vi har ett veto. Det är en fördel för båda sidor. För oss blir det förskjuten tid i stället för övertid, säger Carlsson, som menar att förhandlare och delegationen är nöjd över avtalet utifrån den situation det var.

Per Eklund

LÄS OCKSÅ: ”Förskjuten tid var viktigast”

 

Fakta

Avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och EnergiFöretagens Arbetsgivareförening EFA

 

Löner

2,8 procent fr o m 1 april.
Garanterat utfall 373 kr/månaden.
Kort avtalstid
12 månader. 1 april 2012- 31 mars 2013.

Övertid

Ny reglering av extra övertid och nödfallsövertid.

Avtalsförsäkringar

Parterna antog den överenskommelse som LO och Svenskt Näringsliv framförhandlat om avtalsförsäkringar.

Minimilöner

• Fyllda 18 år – lägst 17 754 kr/mån.
• För arbetstagare med 2-års yrkeslivserfarenhet – 20 485 kr/mån.
• För arbetstagare med 5-års arbetslivserfarenhet = 23 216 kr/mån.

Övriga ersättningar

Räknas upp med 2,8 procent.