Livet handlar ofta om att vi ställs inför olika valsituationer. Numera väljer vi nästan allting. Det är TV, Radio, EL, Telefon, Pension och F-n och hans mormor, känns det som ibland.
I verkligheten har människor ställts in för olika val under mycket lång tid. Det har bara blivit tydligare genom att vi numera ”tvingas” göra en hel del val som känns onödiga.

Det finns dock ett antal andra val som är så oändligt mycket viktigare att vi är medvetna om att vi gör. Ett sådant val vi har gjort, gör och kommer att göra handlar om vilken roll du, jag och andra elektriker vill ha i arbetslivet. Vill vi vara tjänstehjon som tvingas lyda arbetsgivarnas minsta nyck eller vill vi bli betraktade som de vuxna människor vi faktiskt är.

Jag vet vad jag vill – vet du vad du vill?

I och med att våra motparter i avtalsrörelsen 2012 har lagt fram sina krav så har vi fått en ökad kunskap om åt vilket håll de vill gå i den här viktiga valfrågan. De vill, på punkt efter punkt efter……, utöka sin bestämmanderätt över dig. De vill alltså gå mot gamla tiders sätt att verka inom arbetslivet. Arbetsgivaren skall vara ”allt” och du som elektriker skall vara ”inget”. Vi inom Elektrikerförbundet har på punkt efter punkt efter……. klargjort att vi vill utöka din bestämmanderätt i arbetslivet. Vi vill gå åt det håll som gör att elektrikern mer och mer betraktas, och behandlas, som en vuxen människa. Den vuxna människa hon eller han faktiskt är.

Jag vet vad jag väljer – vet du vad du väljer?

Vårt förbund vill vara en aktiv del i en fackföreningsrörelse som är en framträdande faktor i Sveriges framtida utveckling. Det kräver av oss att vi jobbar både inom och utom vår egen organisation för att komma dit vi vill. Den här krönikan är en liten del av det jobbet. Ett jobb som innebär att vi ger vår bild av hur det fungerar, bra eller dåligt.

Om vi väljer att vara passiva i samhället kommer motsvarande utrymme blixtsnabbt att fyllas av andra särintressen som påverkar samhället för att nå sina mål. Oftast är det mål som starkt skiljer sig från våra mål. Ett exempel på sådana särintressen är arbetsgivarorganisationer i Sverige. De är mycket aktiva i sin samhällspåverkan. De använder oerhört stora summor på sådant opinionsbildande arbete. Du, jag och andra elektriker kan välja att blunda för det här. Vi kan också välja att vara än mer aktiva i vårt arbete i samhället. Det handlar om att själv ta plats eller att lämna plats åt andra.

Jag vet vad jag föredrar – vet du vad du föredrar?
I avtalsrörelsen tar vi en tuff fight om framtiden för elektriker i Sverige. Det gäller både medlemmar i förbundet och ett stort antal företagare. Om arbetsgivarnas organisationer når sina syften, att försämra det för löntagarna på arbetsmarknaden, så påverkar det även alla de småföretagare som har en tuff vardag. De får det än mer tufft. Om vi elektriker väljer att ta fighten fullt ut och vill förbättra villkoren på arbetsmarknaden får vi vara beredda på att det blir en mycket tuff fight.

Jag é beredd – é du?

Thomas Sandgren
1:a vice ordförande