I Svenska Dagbladets Brännpunkt, 23 februari 2011, skrev en kvinnlig företagare:
”Den svenska byggbranschen, som med åren gjort sig känd för att vara såväl mansdominerad som konservativ, kan med rätta kallas för bakåtsträvande, med tanke på styrelsens sammansättning.”

Elektriska Installatörsbranschen, Eio, har inte heller en kvinna i sin styrelse. Förklarar kanske varför det inte förs en diskussion om att hälften av Sveriges befolkning är osynligt i byggbranschen. På gymnasiets går 2-4 procent tjejer på branschens yrkesprogram. Än färre tjejer är anställda av firmorna på byggena.

Våra motparter Efa och Eio har kvinnliga förhandlingschefer. Jag har aldrig hört dem tala om och än mindre föreslå om hur vi kan få fler tjejer i branscherna. De talar om ”moderna avtal” – men lite om jämställdhet.
Fler av de drygt 100 000 elever i 9:an som väljer till gymnasiet bör satsa på jobb i byggbranschen. Och många fler tjejer. Hur ska vi annars bygga bostäder åt alla bostadssökande eller klara miljonprogrammets ROT-jobb? Det finns få hinder för tjejer. Problemen är inte större än att de kan lösas med arbetskamraterna och en bra arbetsledning.

Varför tar jag upp detta?

Det är en jämställdhetsfråga.

Arbetslivet mår bättre av jämställdhet. Dagens snedfördelning är diskriminerande och omodern.

Vi har stora generationsväxlingar. Det måste rekryteras fler unga och det räcker inte med killar. Vi måste ha in fler tjejer. Vad är annars alternativet? Arbetskraftinvandring? Utarmning av yrket med dumpning av kvalifikationer?

Kvinnor behövs i mansdominerande branscher för att driva på sociala villkor så arbetsliv och familjeliv kan kombineras. Det är inte onormalt att heltidsarbetande yrkesarbetare ska hämta barn på förskolan eller säga nej till övertid för att de har läxläsning att göra.

Varför är det som det är?

Skolan måste ta jämställdhet i studieval och arbetsliv på allvar. Ingen kan förhålla sig neutral till den snedfördelningen som finns. I opinionsarbetet måste stat, arbetsmarknadens parter och fler engagera sig mer.

Eleverna är inte dumma, de hänger med vad som händer. Det kan vara så att tjejerna är tveksamma att satsa på yrken där arbetsmiljön gör att många slutar i förtid. Att vara yrkesarbetare är inget kall – arbetsmiljön måste förbättras t ex riskerna med byggdamm, pressade byggtider och asbest.

Modernt arbetsliv är generösa villkor att kombinera heltidsarbete med familjeliv. Det är

ingen hemlighet att kvinnor föder barn. Det går att anpassa branschen. Både killar och tjejer behöver engagera sig i familjelivet inte minst under småbarnstiden. Där måste vi ha tillåtande produktions- och anställningsvillkor.

Jonas Wallin
Förbundsordförande SE