Ombudsman Petter Johansson gjorde tillsammans med klubbord- förande på Skanska Electro, Kjell Levin, ett ”Koll på jobbet”-besök på Norra Europas största bygge. Det är nya Karolinska Sjukhuset i Solna det handlar om.

Ett gigantiskt byggprojekt som startade sommaren 2010 och som kommer att pågå fram till hösten 2017. Den nya anläggningen kommer att omfatta cirka 320?000 kvm BTA, ungefär lika stort som 24 Hötorgs-skrapor (de fem höghusen mellan Hötorget och Sergels Torg i centrala Stockholm).

Detaljplanen för området beslutades av Solna kommunfullmäktige år 2009. Ett tilldelningsbeslut fattades i OPS-upphandlingen av Stockholms läns landsting den 8 juni 2010. Avtalstecknande mellan landstinget och projektbolaget Swedish Hosptial Partners AB skedde under vecka 26, 2010.
Byggproduktionen, som drivs av Skanska Healthcare, startade direkt efter detta genom etablering av byggområdet direkt sydväst om Thorax- byggnaden. Där uppfördes Sveriges just nu största bodetablering.

Just nu är det endast fem montörer på arbetesplatsen men det kommer vara långt över hundra montörer när arbetet är i gång för fullt. I grundutförande är arbetet på cirka 500?000 timmar.
Inom kort ska ett parkeringsgarage påbörjas och senare i vår den första av sex stora huskroppar där den största mäter 291 x 90 meter.

Petter Johansson