Nu är det dags att nominera medlemmar i Elektrikerförbundet till uppdrag i verksamhetskrets 2.

 

Nominera till följande uppdrag:

• en verksamhetsledare
• två ledamöter till verkställande utskottet
• ledamöter till Centrala Representantskapet
• ombud till Arbetslöshetskassans föreningsstämma
• valberedning
• rösträknare

Nomineringstiden avslutas den 18 mars 2012 och nomineringarna skickas till: